در این هفته اندازه کودک شما به حدود 40 سانتی متر رسیده است. وزن او کمی بیشتر از 1360 گرم است و به زودی شاهد یک افزایش وزن ناگهانی در کودکتان خواهید بود. او همچنین می تواند سرش را از یک طرف به طرف دیگر بچرخاند. یک لایه چربی هم در زیر پوست او در حال جمع شدن است تا او برای زندگی در خارج رحم آماده شود، در نتیجه بازوها سرها و بدن او در حال بزرگتر شدن هستند.

 

 

هفته ها به سرعت برق برایم در حال گذشتن است و من فرصت ندارم که بیایم و برایت بنویسم...............به زمان نمی رسم............!

این هفته به مسافرت به شمال برایمان گذشت بهترین مسافرتی که تا به حال با خانواده سه نفرهمان رفته بودم این سفر بود......! گرمای خانواده را از توی فیلمهایی که گرفتم در کنار برفهایی که بی امان می بارید می شود به راحتی فهمید! سخن از تو هم به میان بود دائم با خودمان می گفتیم یعنی تا 50 روز دیگر خانواده مان چهار نفری می شود...........ممنون که همراهی ام کردی تا بتوانم همراه عزیزانم باشم وقتی که داشتند از کوه بالا می رفتند یا برف بازی می کردند یا اینکه تنکابین و تلسکی سوار می شدند..........باور نمی شد که اینقدر قدرتمند در کنارم بمانی ولی انگار تو هم لذت می بردی تکانهایت برایم این معنی را داشت ............

این هفته اولین فیلم برداری از تو را انجام دادم............حرکت بالا و پایین رفتن و ضربه هایت به شکمم را ضبط کردم تا بتوانم لذت داشتنش را همیشه به خاطر بیاورم...............دوستت دارم عزیز دلم بی صبرانه منتظر گذشت این روزهای پایانی هستیم!