بیست ماهگی

امیر ناز و دوست داشتنی من بیست ماهه شد...........موحودی دوست داشتنی که جذابیتش همه را جذب خود کرده............نگاهش، رفتارش، موهایش، حتی حرف نزدن هایش.............

بیشتر اوقات مشغول بازی با دیناست که اگر دینا نباشد شروع می کند به بهانه گیری........بیشتر عکسهایشان مشترک است............موبایل را تازه کشف کرده و بازی با کنترل تلویزیون ...........با همین

/ 1 نظر / 26 بازدید
لیلا

عزیییییییییییییییییز نازنینم زنده باشیییییییییییییییییییی[ماچ][قلب] خدا قوت مامان شیوای مهربون [ماچ][قلب]